stihl-verneklær
stihl-verneklær

Jenter i skogbruket puster mannfolka i nakken - forbi!

For mannlige skogeiere med overskudd fra skogbruket var gjennomsnittlig næringsinntekt 34 000 kroner i 2010. Snittet for kvinnelige skogeiere var imidlertid 37 000 kroner.

Publisert

Jentene er i ferd mep å passere gutta når det gjleder om å drive skogen lønnsomt. Foto: Stihl

Gjennomsnittet for alle, kvinner som menn, med positiv næringsinntekt i skogbruket, var 35 000 kroner i 2010. For fire av fem var skoginntekten mindre enn dette gjennomsnittet, skriver Statistisk sentralbyrå.

«Female forestry»

Det er verd å merke seg at 17 prosent av alle med positiv inntekt fra skogbruket var kvinner. Når vi tar høyde for at kvinnelige skogeiere er i klart mindretall, må dette være en fjær i hatten for «female forestry».

Bare sju prosent tjente over 100 000 kroner

I 2010 var det 23 300 personlige skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruket. Fire av fem hadde en skattbar inntekt fra skogbruket på under 35 000 kroner, mens sju prosent hadde en inntekt fra skogbruket på over 100 000 kroner.

Samlet næringsinntekt fra skogbruk på 899 millioner kroner.

110 500 skogseiendommer

De aller fleste skogeiendommer i Norge er eid av enkeltpersoner. Totalt er det registrert 110 500 personlige skogeiere med minst 25 dekar produktivt skogareal. Disse eierne hadde en samlet næringsinntekt fra skogbruket på 815 millioner kroner i 2010, mot 813 millioner året før. I tillegg var næringsinntekt fra skogbruk på til sammen 84 millioner kroner i 2010 ført på skogeiers ektefeller, samboere og partnere. Tilsvarende tall var 88 millioner i 2009.

Størrelsen teller fortsatt

Næringsinntekten fra skogbruket varierer i stor grad med størrelsen på skogarealet. Skogeiere med positiv næringsinntekt, som har mellom 5 000 og 20 000 dekar produktivt skogareal, hadde i 2010 en gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruket på 182 000 kroner. Til sammenlikning var gjennomsnittet for skogeiere med mer enn 20 000 dekar 471 000 kroner.

Oppgang i bruttoinntekten

Den gjennomsnittlige bruttoinntekten til skogeiere med overskudd i skogbruket, var 502 000 kroner i 2010. Det er en økning på 36 000 kroner fra året før. Næringsinntekt fra skogbruket utgjorde sju prosent av bruttoinntekten, mens andre næringsinntekter utgjorde 32 prosent og lønnsinntekter 42 prosent. Resten av bruttoinntekten kom fra pensjon og andre inntekter.

Powered by Labrador CMS