Kvam-Andersen
Kvam-Andersen

Beising ga mer soppsmitte i bygg

I sin masteroppgave i Plantevitenskap ved UMB fant Jan-Eivind Kvam-Andersen (bildet) at beising av såkornet førte til mer smitte av soppsjukdommen spragleflekk i det høstede kornet.

Publisert

– Dette kan skyldes god bekjempelse av andre sjukdommer, slik at spragleflekk-soppen fikk mindre konkurranse, sier Jan-Eivind Kvam-Andersen, som til daglig er rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag.

Sjukdommen brer om seg

Spragleflekk er en soppsjukdom på bygg, som skyldes soppen Ramularia collo-cygni. Denhar fått økt oppmerksomhet ettersom den blir funnet i stadig nye områder. I Norge er sjukdommen spesielt utbredt i Midt-Norge hvor den fører til redusert avling og kvalitet i bygg.

Dette er forsøket

I arbeidet med sin masteroppgave i Plantevitenskap ved UMB har Kvam-Andersen undersøkt effekten av beising, frøsmitte av Ramularia collo-cygni og sortsvalg på sykdomsutvikling i vekstsesongen, avling, kvalitet og grad av frøsmitte av Ramularia collo-cygni i det høstede kornet.

Tatt i bruk umiddelbart

Han har utviklet en testmetode for soppen basert på DNA-teknologi. Medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag tilbys allerede nå å få testet eget såkorn av bygg.

Beising ga økt avling

Celest Formula M® ga høyest avling av behandlingene i forsøket, men Kinto® også ga en viss avlingseffekt.

Powered by Labrador CMS