toaster
toaster

Varmebehandler hestebønner til øko-kyr

Danske, økologiske kubønder rister hestebønner og lupiner i et 11 meter langt rør fra USA. Dette for å skaffe dyra bærekraftige fôrproteiner.

Publisert

Bedre Gardsdrift oppdaget "toasteren" for første gang på Nutrifair-messa i Frederici i januar i år.

Prosessen foregår ved at danske lupiner og hestebønner varmebehandles i en såkalt ”toaster”. Vanligvis består fôrproteinet av importert soya fra Sør-Amerika og Kina. Det er dyrt og ikke særlig bærekraftig i og med den lange transporten. Derfor ønsker danske øko-mjølkebønder i større grad å produsere fôrproteinet sitt sjøl.

Tester toasteren

- Lupiner og hestebønner er gode proteinkilder og særlig hestebønner kan dyrkes i Danmark med et fornuftig utbytte. Men kumagene kan ikke utnytte dem fullt ut, med mindre de gjennomgår en varmebehandling først. Og det er denne varmebehandlinga, som vi tester med den amerikanske toasteren, forklarer økologikonsulent Kirstine Flintholm, Videncentret for Landbrug, Kvæg.

Økonomisk bæredyktig?

I forsøket testes hvilken temperatur og hastighet bønnene bør ha gjennom røret. Det beregnes også hvor mye energi som går med til varmebehandlinga, og om det kan svare seg økonomisk å bruke toasteren.

Sjølhjulpen i framtida?

Med varmebehandlingen forventer Videncentret for Landbrug at proteinverdien øker med 20-40 prosent. Hvis prøvene er vellykka, kan gardsanlegg til toasting gi danske husdyrprodusenter en god mulighet for sjøl å forbedre fôrkvaliteten og bæredyktigheten for økologisk, hjmmedyrka fôr.

Slik virker varmerøret

Prinsippet bak MG el-toaster er at frø og bønner transporteres med en langsomgående skrue gjennom ei varmekappe. Olja i varmekappa varmes opp av elektrisitet. De første 6,6 meterne av røret med en diameter på 51 cm, utgjør sjølve varmekappa og rommer 635 liter olje. Inni ligger transportrøret med skrue, som er 36 cm i diameter. Olja varmes opp av fire varmeelementer, som er montert i enden av varmekappa. Transportskruen er belagt med teflon for å minske faren for metallspon i fôret. Tørkeprosessen tar 1,5 time med en temperatur på 190 grader. Det forholdsvis lange oppholdet gjør at alle frø og bønner er gjennomvarme, uansett størrelse. I motsetning til tradisjonell flammetørking med gass, trenger toasteren ikke oppsyn og kan derfor kjøres 24 timer i døgnet.

Powered by Labrador CMS