tømmer1
tømmer1

Stabil avvirkning, men tømmerprisene synker

Tømmeravvirkninga i de tre første månedene i 2012 endte på 2,41 millioner kubikkmeter. Dette er litt mindre enn i første kvartal i fjor.

Publisert

De gjennomsnittlige tømmerprisene har vært lågere gjennom hele første kvartal sammenliknet med samme tid i fjor. Skogeiernes bruttoinntekt av tømmersalget utgjør over 800 millioner kroner i årets første tre måneder, kan SLF melder

Gran dominerer

76 prosent av avvirket tømmervolum i årets første kvartal er gran, resten er hovedsakelig furu. Lauvtømmer utgjør én prosent av innmålt kvantum.

Dalende tendens i tømmerprisene

De gjennomsnittlige tømmerprisene har gått noe ned i første kvartal av 2012. I mars 2012 endte prisen på 328 kr/m3, en nedgang på 39 kr/m3 (11 %) sammenliknet med mars 2011.

Sagtømmer synker mest

Både sagtømmer- og massevirkeprisene har hatt en negativ trend i første kvartal. Sagtømmerprisene har hatt en fallende trend helt siden slutten av 2010. Massevirkeprisene har holdt seg gjennom siste året, men faller også nå i første kvartal.

Powered by Labrador CMS