Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Stadig mer soya i norsk kraftfôr

I løpet av de siste ti årene har forbruket av soyamjøl i kraftfôret økt med 33 prosent. I fjor inngikk totalt 215 527 tonn soyamjøl i kraftfôret. Det tilsvarer 12 prosent av det totale råvareforbruket.

Publisert

I 2010 ble det brukt 1 816 985 tonn råvarer i produksjonen av kraftfôr til husdyr i Norge. Totalt utgjorde norske råvarer 1,3 million tonn, hvorav 157 000 tonn var soyamjøl produsert i Norge på basis av importerte soyabønner, melder Statens landbruksforvaltning.

Mer proteinrikt fôr

Andelen karbohydratråvarer i kraftfôret har vært fallende de siste årene, og var i 2010 på 71,9 prosent. Totalt forbruk av bygg, havre, fôrhvete og rug utgjorde litt over én million tonn i 2010. På grunn av de høge ytelseskravene i husdyrproduksjonene etterspør produsentene stadig mer proteinrike fôrtyper. Dette har ført til en kraftig økning i forbruket av proteinråvarer som for eksempel rapsmel, soyamjøl og maisgluten.

Urea på veg ned

De høge ytelseskravene i mjølkeproduksjonen har samtidig ført til en kraftig nedgang i innblanding av urea som råvare i fôret. Bare de siste seks årene har forbruket falt med rundt 2 000 tonn.

Powered by Labrador CMS