nedfeller1
nedfeller1

Ikke spre gjødsla på tvers av hellinga!

SOGN og FJORDANE: Nedfelling og nedlegging av husdyrgjødsel fungerer best ved å kjøre opp og ned i bratt lende framfor å kjøre på tvers av hellinga.

Publisert

Demonstrasjon av direkte nedfellerutstyr. Foto: Amund Hjelle, Stryn kommune.

Ved bruk av slangetrekk istedenfor vogn i bratte bakker, er det viktig med ei kraftig pumpe for å kunne utnytte kapasiteten på utstyret. Dette er noen av erfaringene landbruksrådgivinga i Sogn og Fjordane har gjort etter å gjennomført demonstrasjoner og utpårøving av ulikt nedfellingsutstyr på brattlendte bruk.

Prøvekanin

Fylket har siden 2009 vært et pilotfylke for å prøve ut ei tilskuddsordning for miljøvennlige metoder for spredning av husdyrgjødsel. Under årets jordbruksoppgjør skal partene ta stilling til om ordninga skal videreføres og i så fall i hvilken form, skriver Fylkesnytt fra Sogn og Fjordane.

For dyrt og tungt

Så langt har tilskuddsordninga i all hovedsak gitt ei positiv erfaring, men ei slik ordning kan ikke aleine gi en tilstrekkelig miljøeffekt, skriver Fylkesnytt videre. Utstyret som er best i forhold til å redusere utslipp, er kostbart og tungt. Tilskuddsnivået i ordninga er foreløpig for lågt til at en gjennomsnittsbonde i Sogn og Fjordane kan investere i slik redskap.

Har ikke råd til mellomlager

Jordtypen og det våte klimaet mange steder i fylket gjør at marka er sårbar for jordpakking ved bruk av store traktorer og tungt utstyr. Slangtrekk istedenfor tankvogn kan redusere marktrykket, men bruk av slange er avhengig av kort veg til mellomlager. Mange små og spredte teiger gjør at det ofte ikke er lønnsomt å etablere mellomlagere. Lagerkapasiteten er en av de største utfordringene med husdyrgjødsel i fylket, blir det oppsummert.

Utsetter spredninga legnst mullig

Bøndene i fylket sprer mye av gjødsla tidlig i vekstsesongen, men det er likevel mange som må spre på ettersommer og høst for å unngå lagerproblemer om vinteren. Det er tillatt med spredning av husdyrgjødsel med nedmolding fram til 1. november, men slik spredning er ikke anbefalt på grunn av den negative miljøeffekten av jordarbeiding om høsten.

Ikke non med penger alene

De samla erfaringene fra pilotordninga tilsier at for å få bukt med utslipp fra husdyrgjødsla i Sogn og Fjordane, er det ikke nok med bare økonomiske virkemidler, men også juridiske, samt målretta informasjon og rettledning.

Powered by Labrador CMS