gran1
gran1

Hver fjerde gran angrepet av råte

Undersøkelser avslører at hvert fjerde grantre i skogen i hogstmoden alder har råte. Dette forårsaker store årlige tap hos skogeierne.

Publisert

Blant bartrærne er gran mer utsatt for råte enn furu. Hos løvtrær er bjørk og osp svært utsatt, mens eik og ask regnes som lite utsatt for råte. Men uansett treslag så finnes det spesialister blant råtesoppene som kan angripe.

Parktrær mest utsatt

I et hefte som nylig er gitt ut av Skog og landskap er ulike råtetyper i levende trær omtalt. I første rekke omtales råtesopper som gir problemer hos de viktigste parktrærne i Norge, men heftet beskriver også et par sopper som kan gi stor skader på våre viktigste skogstrær, gran og furu.

Grundig kartlegging

Seniorforsker Halvor Solheim har beskrevet biologi og utbredelse hos råtesoppene, infeksjonsveier, symptomer hos råteskadde trær, eventuell behandling og behandlingstidspunkt. De viktigste soppene er rotkjuker, honningsopper, toppråtesopper, stokkjuker og ildkjuker.

Les hele publikasjonen her

"
Powered by Labrador CMS