Barnogdyr

Gøy på landet men også mindre astma og allergi

De som vokser opp på gard, blant hester, griser, kuer og sauer har mindre sjanser for å utvikle astma og allergier.

Publisert

Tidlig omgang med dyr er bra både for den mentale helse og forebygger mot allergi og astma. Foto: colourbox.com

Det er resultatet av en ny dansk undersøkelse som nettopp er blitt publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Allergy and Clinical Immunology, forteller forskning.no.

Virker fram til du er 20 år

– Resultatet viser at det gir en beskyttende effekt å være født og oppvokst på landet. Effekten varer fram til tjueårsalderen, forteller Torben Sigsgaard, professor i arbeidsmedisin fra Aarhus universitet, som har gjennomført undersøkelsen i samarbeid med forskere fra Arbejdsmedicinsk Klinik på Aarhus universitetssykehus.

Landbrukselever forsøkskaniner

I undersøkelsen har Sigsgaard og kollegene hans fulgt samtlige landbrukselever fra to årganger i Danmark – 2000 elever i alt – siden 1993. Elevene er blitt undersøkt løpende, noe som gjør studien unik.

Tidlig omgang med mikroorganismer

– Vi kunne se at det var noen faktorer som spilte inn og ga en økt risiko for astma, for eksempel røyking eller arbeid i fjøs med griser eller kuer. Men det interessante var at når vi så på hvor elevene var vokst opp, kunne vi se at risikoen ble halvert for de barna som var vokst opp i et landbruksmiljø omgitt av dyr, forklarer Sigsgaard.

Det skyldes at barn på landet blir utsatt for mange mikroorganismer fra miljøet på gardene tidlig i livet.

– Mikroorganismene stimulerer det medfødte immunforsvaret, noe som gir en bedre balanse i immunforsvaret gjennom livet. Hypotesen vår er at de første leveårene er viktige, og at effekten starter allerede i mors mage, sier Sigsgaard.

Kan løse allergigåten

Undersøkelsen harmonerer med tidligere undersøkelser, som viser at barn som vokser opp i byen, er mer tilbøyelige til å utvikle allergi. Sigsgaard håper derfor resultatene hans i framtida kan få betydning for alle som lider av astma og allergi.

– Vi håper at vi kan lære mer om mekanismen som utløser allergi og astma, slik at vi en dag kan forebygge disse lidelsene, sier han.

Powered by Labrador CMS