smoking
smoking

Bønder som røyker dobler risikoen for KOLS

KOLS forekommer to til trte ganger oftere hos bønder enn hos andre yrkesgrupper. Røykende bønder lever ekstra farlig.

Publisert

Er du bonde og attpåtil røyker, utfordrer du lungekapasiteten din. Foto: colourbox.com

Bondeyrket er et sjølstendig og variert yrke med mye arbeid ute i frisk luft, og bøndene er fortsatt en ganske frisk del av befolkninga. Det er bra, men undersøkelser og statistikker viser at bønder har økt sjukelighet og dødelighet av luftveislidelser, og relativt høg risiko for kronisk obstruktiv luftveissykdom (KOLS). Årlig tap av lungefunksjon er høgere hos bønder enn hos andre, mer hos dem som arbeider med dyr og mest hos de som driver med svin og fjærkre, Skriver Arbeidstilsynet

Bønder som røyker mest utsatt

Til nå har nesten bare røyking vært i fokus som årsak til KOLS. Etter hvert har vi fått mer kunnskap om at andre miljøfaktorer også er viktig. Det anslås at minst 15 prosent skyldes påvirkninger i arbeidet. Dessuten ser det ut til at kombinasjonen mellom røyking og ulike forurensninger på arbeidsplassen kan multiplisere risikoen for utvikling av KOLS. Arbeidsmiljøpåvirkninger hos bønder økte risiko for KOLS to til tre ganger hos ikke-røykere og opp til seks ganger hos røykere.

Allergikere dropper ut av bondeyrket

Det er mindre allergi hos bønder enn i andre yrker. Undersøkelser tyder på at årsaken kan være at de som får allergi i luftveiene blir så plaget at de slutter som bønder. Sjøl om forekomsten av allergi er låg, synes likevel hyppigheten av astma å være høgere hos bønder enn i andre yrker. Det ser altså ut til at mange støtes ut av bondeyrket fordi de utvikler allergi og astma. Mange allergikere tåler rett og slett ikke å fortsette i bondeyrket.

Flere dør av KOLS enn i ulykker

Anslagsvis 50-100 personer i landbruket får KOLS hvert år. Det er rimelig å anta at yrkesrelaterte KOLS-dødsfall i landbruket er større enn dette, men de skjer i høgere alder, så antall tapte leveår kan være i samme størrelsesorden.

Powered by Labrador CMS