Tornum vanninhold_2
Tornum vanninhold_2

Automatisk kontroll av vanninnhold

På Elmia Lantbruk er Tornum tildelt pris for årets nyhet og årets arbeidsmiljøprodukt for ett og samme system. Systemet måler vanninnholdet i innlagt korn automatisk.

Publisert

Systemet kalles Instant Inline Moisture Control (IIMC), og integreres i elevatoren i kornanlegget. Når en måling skal tas, tappes korn fra elevatoren, videre inn i fuktmåleren. Den er utstyrt med nivåvakt, slik at den selv registrerer når prøvebeholderen er full. Deretter gjennomføres prøvetakningen, før kornet sendes i retur. Du programmerer selv hvor hyppige kontrollene av vanninnhold skal være. IIMC leveres med egen styringsenhet, som også betjener måleren. Systemet kan også betjenes av kontrollsystemet for hele kornanlegget. Uansett er funksjonaliteten den samme. I programvaren kan du lagre ulike kornsorter, lese individuelle målinger eller se statistikk av middelinnholdet av vann.

IIMC må kalibreres med jevne mellomrom, alt etter hva du som bruker har forhåndsdefinert. Systemet varsler selv når kalibrering skal utføres. Da må du bruke en nøyaktig måler, og utføre prøvetakingen manuelt, for deretter å taste inn den reelle vannprosenten i systemet.

Powered by Labrador CMS