AustAgder
AustAgder

Aust-Agder: To prosjekter skal få fart på storfeholdet

”Mjølk i Aust-Agder” er et nytt prosjekt i regi av Tine. Samtidig planlegger Norsk landbruksrådgiving et prosjekt retta mot grovfôrbasert kjøttproduksjon i Setesdal.

Publisert

Leder for Mjølk i Aust-Agder-prosjektet, Sigbjørn Haslemo (t.h.), og mjjølkebonde Olav Håland i Arendal. Foto: Håvard Dale, Tine

”Mjølk i Aust-Agder” har som hovedmål å holde dagens mjølkeproduksjon i fylket på samme nivå som i dag. Prosjektet oppsto som et resultat av ei spørreundersøkelse blant mjølkeprodusenter i Aust-Agder. Denne avslørte at mange produsenter var usikre på om de ville fortsette med mjølk i framtida, skriver Fylkesnytt.

Mjølk for framtida

Men det kom også for en dag at en del mjølkebønder også ønsket å satse. Derfor vil TINE smi mens mjølka er varm og støtte opp om et slik framtidstru ved å tilby fagturer, kurs og oppfølging av enkeltprodusenter. Prosjektet tar for seg tema som ombygging, innendørsmekanisering og driftsledelse. Slik vil prosjektet styrke fagmiljøet, rekruttering og finne tiltak som kan gjøre hverdagen lettere for produsentene.

Stadig færre sau i heia

Norsk landbruksrådgiving Setesdal på si side ønsker å få til ei satsing som kan øke verdiskapinga i husdyr- og planteproduksjonen i området. Setesdal har store beiteressurser i heine og egner seg godt til sau. Både av hensyn til bosettinga og kulturlandskapet er de i alles interesse å snu den negative trenden med stadig reduksjon i sauetallet.

Ammeku reddende engel?

Da kan ammekua være et godt alternativ. Den gjør et godt arbeid som kulturlandskapspleier og egner seg også godt i deltidsproduksjon eller i samarbeid med andre. I det nye prosjektet ønsker Norsk landbruksrådgiving Setesdal å hjelpe produsenter som vil satse. Arbeidsmetodene blir mye likt dem som er nevnt under prosjektet over med faglige møteplasser og individuell oppfølging.

Fylkesmannen har satt av BU-midler til delfinansiering av prosjektene og Innovasjon Norge kan også gi midler til utgreiing av ulike løsninger hos enkeltprodusentene.

Vitale tall fra husdyrholdet i Aust-Agder

"
Powered by Labrador CMS