tks appetittfôrvogn
tks appetittfôrvogn

Økt mekanisering billigst med rundballer

Ønsker du å øke mekaniseringsgraden på fôrhandteringa i fjøset, blir det rimeligere dersom du lagrer surfôret i rundballer og ikke i plan- og tårnsilo. Det viser seg også svært kostbart å øke mekaniseringsgraden i et stort fjøs med lagring av fôret i plansilo.

Publisert

Det er stordriftsfordeler å hente i form av reduserte kostnader ved å øke mekaniseringsgraden i store fjøs framfor i mindre.

Dette er konklusjonen på et delprosjekt i forskningssatsingen ”Kubygg” i regi av Lasse Gravås, Geir Næss og Lars Erik Sæterbø, alle Høgskolen i Nord-Trøndelag, som ble framlagt på Husdyrforsøksmøtet denne uka.

Forutsetningene

Målet med delprosjektet var å analysere ulike mekaniseringsløsninger for surfôrhandtering i lausdriftsfjøs med tanke på kostnadene og funksjon fra fôret blir tatt ut fra lager og til det ligger foran kua. Prisene på maskiner og utstyr er innhentet fra AK-maskiner, Felleskjøpet og Fjøssystemer. Firmaene fikk tilsendt to bygningsplaner; et fjøs for 30 og et for 60 mjølkekyr med plass til kviger for rekruttering, med henholdsvis 47 og 92 ”grovfôrspisende enheter.

Resultatene

Det viser seg at det i snitt er billigere å handtere surfôret fra rundballer enn fra plan- og tårnsilo. I den minste bygningen er gjennomsnittskostnadene like store for begge silotypene, mens det i den store bygningen er noe høgere kostnader med handtere surfôr fra plansilo enn fra tårnsilo.

Stordriftsfordeler

Ser vi på kostnadene per grovfôrspisende enhet viser det seg at vi oppnår en effekt av stordrift ved å øke fra 47 til 92 grovfôrspisende enheter. For surfôr lagret i tårnsilo er det betraktelig billigere å mekanisere den største bygningen i forhold til den minste. Stordriftsfordelene er også merkbare for både plansilo og rundballer, men minst for rundballene.

Se foredraget og tallene her

"
Powered by Labrador CMS