Husdyrforsøksmøtet
Husdyrforsøksmøtet

Kalvefôring i sentrum under Husdyrforsøksmøtet

Husdyrforsøksmøtet 2011 åpnet på Lillestrøm i dag med nærmere 400 besøkende og 145 foredrag over to dager. I morgen er kalveoppdrett gjenstand for en egen workshop.

Publisert

Du har igjen for å gi kalven en god nistepakke med på vegen.

Men allerede i dag fikk vi en forsmak på hva workshop-deltakerne har i vente i morra. Martha Engesland fra Felleskjøpet Fôrutvikling kunne avsløre at et fôringsregime med mest mulig næring til kalven allerede fra dag én, både gir bedre tilvekst og større mjølkeytelse i voksen alder. Forskningsresultatene viser nemlig at fôringsstrategien av kvigekalver allerede i tidlig alder legger rammebetingelser for mjølkeproduksjonen. Dette forspranget lar seg ikke hente igjen gjennom kompensasjonsvekst seinere i livet.

Mer mat – bedre jur

Den positive effekten av en god start i livet resulterte i en merytelse i tilveksten på 132 gram per dag før avvenning og 416 kilo mjølk i kuas første laktasjon (305 dager). Sammenhengen mellom intensiv kalvefôring og merytelsen i mjølk er ikke lett å forklare.

– Men det er nærliggende å tro at det har med jurutviklinga å gjøre og dermed ”rammebetingelsene” for mjølkeproduksjonen, forteller Engesland.

Fri tilgang på mjølk

Resultatene baserer seg på sju internasjonale publikasjoner om intensiv fôring av Holstein-kalver. Kalvene fikk fri tilgang på enten helmjølk eller mjølkeerstatning med et proteininnhold på over 25 % tørrstoff. En kalv på 42 kilo fikk daglig 7-10 kilo mjølk. Til sammenlikning fikk kontrollgruppa 4-6 kilo tradisjonell mjølkeerstatning med et proteininnhold under 25 %. Kalvene hadde tilgang på kalvekraftfôr med ca. 18 % råprotein i TS og reint vann.

En flom av faglige temaer

Husdyrforsøksmøtet er et samarbeid mellom Veterinærinstituttet, Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap. Møtet er det 28. i rekka.

Av temaene nevner vi i fleng: ernæring, avl, dyrehelse, reproduksjon og husdyrmiljø for storfe, småfe, fjørfe, gris og hest. Dessuten produktkvalitet for mjølk og kjøtt, klimagasser fra husdyrbruket, dyrevelferd, grønn omsorg samt, økonomi og omstilling.

Powered by Labrador CMS