mjølkeglass
mjølkeglass

Frislepp av mjølkeproduksjonen ut kvoteåret

Mjølkeprodusenter med kumjølkkvote kan levere så mye de klarer resten av kvoteåret.

Publisert

Landbruks- og matdepartementet har bestemt at mjølkeprodusenter kan levere mjølk ut over kvote resten av kvoteåret. Det blir dermed ingen grense for hvor mye mjølk en produsent kan levere fram til 1. mars 2012. Avgjørelsen ble tatt i samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag etter innspill fra Tine om behov for mer mjølk. Målet er at de produsentene som har kapasitet til det, skal produsere mer enn kvota si, skriver SLF.

Får tilbake overproduksjonsavgift

Frisleppet er gjort ved å gi midlertidig fritak fra overproduksjonsavgift. De som allerede har betalt overproduksjonsavgift i inneværende kvoteår vil få den tilbakebetalt. Ordninga gjelder bare de som har fått beregna kvote etter Forskrift om kvoteordninga for mjølk. Det er med andre ord ikke anledning til å leverer mjølk til meieri om du ikke har kvote fra før. Som vanlig b lir det utbetalt pristilskudd for all levert mjølk.

Føre-var-prinsippet

Bakgrunn for frisleppet er den mye omtalte smørmangelen i butikkene. Sjøl om tollsatsene er satt ned for smør, noe som har åpna for import, mener Tine at det likevel er behov for mer mjølk de siste månedene av kvoteåret for å dekke etterspørselen etter smør, fløte og rømme i første halvår 2012.

Powered by Labrador CMS