jerseyku
jerseyku

Bonde dømt for mangelfull mosjon av kyr

En bonde er i Stavanger tingrett dømt til å betale 32 000 kroner til Landbruks- og matdepartementet fordi dyra var for lite på beite.

Publisert

Saken har sitt utgangspunkt i 2006, i forbindelse med store ombygginger på garden, og bonden ble allerede da illagt tvangsmulkt av Mattilsynet, skriver aftenbladet.no.

Mattilsynet mener flere av kyrne ikke var på beite dette året, noe bonden hevder de var. Mattilsynet har i rettet påpekt at det ikke er samsvar med hva bonden har rapportert inn av beitende kyr og hva mattilsynet faktsk har observert ved tilsyn.

Selv om bonden tapte saken, har Tingretten bestemt at partene skal dekke egne saksomkostninger fordi saken har vært tvilsom.

Terje Lundø, som er leder i Dyrevernnemnda i Sandnes, Sola og Stavanger, sier følgende om dommen:

- Vi mener den er svært viktig i arbeidet for at storfe kommer ut på beite åtte uker i sommerhalvåret og får den mosjon, helsegevinsten og velferden et frodig sommerbeite gir, sier Lundø til aftenbladet.no

"
Powered by Labrador CMS