juletre1
juletre1

Rogaland satser hardt på juletrær

Juletreprodusenter i Rogaland har så langt i år planlagt 2000 dekar med nytt areal. Det tilsvarer 1,5 millioner juletrær.

Publisert

Rogaland er juletrefylke nummer én. Foto: colourbox.com

Mange av dem som har drevet juletreproduksjon de siste 15 - 20 åra, ser at dette er ei næring i vekst, og har fått blod på tann. Mellom 20 og 30 bønder i Rogaland sitter på planer for utvidelse eller nyetablering av juletreplantasje.

Mest i Ryfylke

Økninga i produksjonsarealet er betydelig, skriver Fylkesnytt fra Rogaland – fra 50 til 250 dekar på de enkelte bruka. Utvidelsen av produksjonsarealet vil skje over en periode på ti år.

Det aller meste av økninga skjer på Haugalandet, i Ryfylke og i Dalane. Plantinga skjer for det meste på skogsmark, men også på dyrka jord og beiteareal.

Eksport

I dag er det mellom 80 og 100 juletreprodusenter i Rogaland. Sist sesong blei det hogd mellom 220 000 og 240 000 trær. Av disse gikk 65 000 til eksport til England og Tyskland, mens resten blei solgt på innenlandsmarkedet, mye av dette til Østlandet, Vestlandet og Trøndelag.

Flere produsenter (30-40) har gått sammen om å danne et salgsselskap for å markedsføre og selge juletrær i inn- og utland.

Stigende priser

Satsinga har i all hovedsak vært på Nordmannsedelgran. Dette treet trivs godt i Rogaland og produsentene behersker nå dyrkingsteknikken godt. Det betyr høg kvalitet på trærne og stabile og økte priser for bonden.

Powered by Labrador CMS