Reinsdyr1
Reinsdyr1

Prøver usynlig gjerde for reinsdyr

Kan reinsdyr gjerdes ute fra veger og innmark ved et usynlig elektronisk gjerde? Bioforsk Nord Tjøtta skal prøve ut et gjerdesystem basert på elektroniske impulser ut fra GPS-koordinater.

Publisert

Ensom majestet nå ja, men Storebror ser deg rein! Foto: Karl Otto Aalerud

Dersom prinsippet for usynlig inngjerding kan brukes på rein, betyr det trolig et stort potensial for næringa, skrsiver Bioforsk på sine hjemmesider.

Sau, geit og rein

Usynlig inngjerding av dyr baseres på et prinsipp der dyret får en impuls i form av lyd eller elektrisk støt ved kryssing av en grense som er definert ved GPS-koordinater. Bioforsk Økologisk skal prøve systemet NoFence på sau og geit i sommer, mens Bioforsk Nord Tjøtta i høst skal prøve metoden i forhold til tamrein. Forsker Svein Morten Eilertsen leder prosjektet på Tjøtta, som skjer i samarbeid med et av reinbeitedistriktene i Nordland. Det er et toårig prosjekt som finansieres av Reinsdriftforvaltningens Utviklingsfond.

Atferd og velferd

Det er utviklet en norsk prototype (NoFence) på slik usynlig inngjerding. Målsettinga med prosjektet er gjennom utprøving å vurdere om bruk av systemet er en effektiv og sikker måte å avgrense reinsdyrs bevegelse på, med særlig vekt på dyras atferd og velferd.

Hindrer sammenblanding av flokker

Dersom dette prinsippet kan nyttes på rein, ser en for seg at det kan brukes i flere sammenhenger. Et elektronisk gjerde kan nyttes til å holde rein unna sterkt trafikkerte veger, jernbanen, tettsteder, dyrka innmark og andre områder det er ønskelig å holde reinen borte fra.

Utstyret kan også komme til nytte med henblikk på å unngå sammenblanding av flokker.

Ingen dyr skal lide

En viktig forutsetning for å ta systemet i kommersiell bruk er at det kan dokumenteres at dyra ikke har noen velferds- og atferdsmessige ulemper. Bioforsk Nord Tjøtta har allerede etablert samarbeid med Bioforsk Økologisk, og planlegger å utprøve NoFence usynlig inngjerding på reinsdyr høsten og vinteren 2010/11.

En tar sikte på å etablere samarbeid med et av reinbeitedistriktene i Nordland om bruk av distriktets reinsdyr i forsøkene.

NoFence er ventet å bli tilgjengelig på markedet i 2011.

Bedre Gardsdrift skreiv om det "usynlige" gjerdet i nr. 2 dette året.

Powered by Labrador CMS