sadel
sadel

På tide å sadle opp! Tre millioner kroner venter

Norsk hestenæring er i vekst, og behovet for forskning er økende. Norges forskningsråd lyser nå ut tre millioner kroner til hesteforskning i 2011. Søknadsfrist er 1. oktober.

Publisert

Det er godbiter å hente for hesteforskerne. Frist: 1. oktober. Foto: colourbox.com

Bare de siste ti årene har det vært en dobling av antall hester i Norge, og vi har i dag ca. 60 000 hester her i landet. Halvparten av disse er travhester, men det er tallet på ridehester som øker mest.

Hest i helsetjenesten

Hest sto for en verdiskaping på rundt én milliard kroner og rundt 6000 årsverk i 2006/2007. I tillegg til økende aktiviteter i ryttersporten, er det særlig helsebruk av hest og turistsegmentet som har et betydelig ekspansjonsmuligheter. En rekke institusjoner innen både psykisk og fysisk helse bruker hesten som en del av terapien.

Hest i skolen

Samtidig er hesten viktig innen turisme som blir stadig mer opplevelsesbasert. 35 av landets videregående skoler tilbyr hestefaglinje- et fag som har gitt mange skoler en kraftig oppsving, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Natur & næring

Midlene som Forskningsrådet nå lyser ut bevilges over programmet Natur og næring, som dispoenrer over 100 millioner korner. Programmets hovedfokus er kunnskapsproduksjon til støtte for næringsutvikling basert på bærekraftig bruk av skog, kyst og andre arealressurser knyttet til natur og kultur. Programmets primærmålgrupper er næringsliv og myndigheter innenfor fiskeri, havbruk, jordbruk, reindrift, skogbruk, og naturbasert reiseliv. FoU -miljøene er en viktig målgruppe for å realisere innovasjonspotensialet i primærnæringene, og bistå med nærings- og forvaltningsrettet kunnskapsproduksjon

Powered by Labrador CMS