ventilasjonsvifte i fjøs

Nye krav til vifter i landbruksbygg

Vifter i driftsbygninger har vært kilde til mange branner. Hovedårsaken til dette er en svakhet ved motorvernet. Heretter skal viftene utstyres med termisk motorvern med differensial utløsning.

Publisert

Heretter er det ventilasjonsvifter med termisk motorvern som gjelder. Illustrasjonsfoto fra fjøset på UMB, Ås.

Standarden NEK 400 er derfor endret, slik at det nå stilles andre krav til motorvern i nye vifter. Nå går man bort fra eksisterende krav om branndeteksjon på hver vifte dersom det nye kravet oppfylles.

Manuell gjeninnkopling

Som alternativ til branndetektorer på viftene skal det nå monteres en automatisk utkopling av viftemotoren med manuell gjeninnkopling. Det vil si at det settes inn motorvern med differensialutløsning mellom regulator og viftemotor. Motorvernet løser da ut ved overbelastning av motoren, ved fasebrudd / viklingsbrudd på motor og når den innebygde termokontakten (”klixon”) løser ut på overtemperatur i motoren.

Slutt på spenninga

Ved montering av brannvarsling på motoren, og denne utløser alarm ved en temperatur på 130 – 140 grader, vil det fortsatt stå spenning på systemet helt til driftsbryter/sikkerhetsbryter blir slått av manuelt. Ved montering av motorvern vil tilførselsspenningen fram til motoren automatisk kople fra når en feil oppstår, slik at dette sannsynligvis er en sikrere løsning.

Billig forsikring

Veiledende priser på termiske motorvern med differensial utløsning er fra 350 til 900 kroner avhengig av fabrikat, monteringsutførelse og om det monteres i eksisterende skap/tavle eller om det må monteres på vegg (med kapsling). Eventuell ny kabling og monteringskostnader kommer i tillegg

Powered by Labrador CMS