Kabelkran
Kabelkran

Kabelkran setter fart på skogsdrifta

HORDALAND: 15 000 kubikkmeter tømmer er planlagt hogd og frakta ut av skogen med taubane i 2010. Dette er ei dobling i forhold til året før og historisk høgt.

Publisert

Takket være mobil taubanedrift er avvirkninga i Hordaland doblet. Foto: Fylkesmannen i Hordaland

Dersom alt tømmer som er forhandsgodkjent for drift med taubane blir drevet ut i 2010, går det mot rekord for denne driftsforma i Hordaland i år, melder Fylkesnyttfra Hordaland.

Krevende og kostbar drift

Det er skogeigarlaget Vestskog BA som organiserer det meste av disse driftene og det er bare to skogsentreprenører som driv med tungt utstyr. Taubanedrift i dag er ei kostbar og krevende driftsform med avansert utstyr. I tillegg er det mye tungt manuelt arbeid. Det blir derfor ei kostbar driftsform, men i di bratte Hordalandsliene kan det ofte være det eneste alternativet for å få skogen ut. Fordelen med metoden er at det blir lite inngrep i terrenget og at flata gror raskt igjen.

Planta på ugjestmilde steder

Mange av de eldste granfelta står i særs bratt terreng. Den gangen de blei planta, var det usikkert om trærne vill vokse opp. Grana blei planta på steder der den kom i minst mulig konflikt med beiteområdene, som var den tradisjonelle bruken av utmarka. Derfor er det i dag ei utfordring å ta ut hogstmoden skog mange steder på Vestlandet.

Powered by Labrador CMS