Elg3
Elg3

Fare på ferde: Sørlandselgen er sjuk og skrøpelig

Elgen på Sørlandet skranter og har betydelig dårligere helse enn den som holder til lenger nord og på Østlandet. Sørlandselgen sliter med både nyretrøbbel og beinskjørhet.

Publisert

Elgen på Sørlandet føler seg ikke helt frisk om dagen. Foto: colourbox.com

Det er først og fremst reproduksjon og slaktevekt som avslører at sørlandselgen er i sørgelig dårlig forfatning, skriver forskning.no

Tungmetaller har skylda?

Doktorgradsstudent Marit Nordløkken ved NTNUs Institutt for kjemi undersøker nå om en av faktorene kan være høge konsentrasjoner av tungmetaller.

– Mange tungmetaller lagres i lever og nyre. Jeg finner særlig mye kadmium, som har egenskapen at den lagrer seg i kroppen, både hos mennesker og dyr. Metallet er ikke akutt giftig, men mengden øker med alderen og kan på sikt framkalle helseproblemer og sykdom, forklarer Nordløkken.

Gneis og granitt dårlig mot sur nedbør

Det har lenge vært kjent at det er mer forurensning og at det samler seg opp større mengder tungmetaller på Sørlandet enn i resten av landet. Dette skyldes atmosfærisk langtransport fra resten av Europa hvor tungmetallene faller ned sammen med sur nedbør.

Verst utsatt er Agderfylkene og deler av Telemark. Dette området har dessuten mye granitt og gneis. Disse bergartene har dårlig evne til å nøytralisere sur nedbør.

Elgen stor lenger nord

Til nå har Nordløkken gransket levra fra om lag 600 dyr. Prøvene blir i all hovedsak levert av jegere – det hører med til sjeldenhetene at elg sjøldør. Hun samler også inn opplysninger om slaktevekt og alder.

Slik ser hun at størrelsen på elgen varierer geografisk, og at elgene er større desto lenger nord de lever.

Elg fra kyststrøk i Nordland og Troms er mye større og tyngre enn søringene, mens trønderelgen er sånn midt imellom. Dietten elgen spiser har innvirkning på både slaktevekt og helsetilstand.

Sjekker alder på tenna

Hvordan kan forskerne finne ut hvor gamle dyra er? Jo, de teller årringer i tennene, akkurat som en teller årringer i trestammer. Eldste dyr de har undersøkt så langt, er ei ku på 17,5 år.

Powered by Labrador CMS