sauer-colourbox1023970

Er svakelige søyer de mest fruktbare?

Det er ting som tyder på at søyer med sterkt immunforsvar er mindre fruktbare enn sine noe mer tandre medsøstre.

Publisert

Forskerne spør om robuste søyer er mindre fruktbare enn de mer "sykelige".

Denne oppsiktsvekkende oppdagelsen er gjort av britiske forskere, melder forskning.no. Av hensyn til nettopp reproduksjonen har evolusjonen derfor ikke utviklet optimalt immunforsvar, er konklusjonen til forskerne.

Studerte Soay-sauen

Forskerne har fulgt en bestand med ville sauer på Øya Hirta utafor kysten av Skottland i elleve år. For å finne motstandsdyktigheten målte forskerne innholdet av antistoffene i blodet til sauene Dette er stoffer som bekjemper parasittinfeksjoner og influensa.

Sårbare søyer tar seg oftere

Der oppdaget de at både hannene og hunnene som hadde sterkest immunforsvar også ser ut til å være minst fruktbare. Søyene som har det sterkeste immunforsvaret overlever oftere harde vintre enn søyer med svakere forsvar. De levere også lengre. Samtidig hindrer dette solide immunforsvaret dem fra å bli like ofte drektige som de mer sårbare søyene.

Alt jevner seg ut over tid

Sjøl om de noe svakere søyene fikk flere lam i kullet, levde søyene med solid immunforsvar lengre. Dermed ble antall lam noenlunde likt for de to gruppene over et livsløp. Ting har en tendens til å jevne seg ut over tid.

Forskerne slo også fast at styrken på immunforsvar er arvelig.

Dyr = mennesker?

Forskerne blir også fristet til å dra paralleller til oss mennesker: Funnene bidrar til å forstå hvorfor noen mennesker blir veldig sjuke av en bestemt smitte, mens andre ikke blir det. En hypotese er at et travelt forsvar lett kan stjele energi fra individet, enten vi snakker om dyr eller mennesker. I tillegg kan et overaktivt forsvar bli så ”overivrig” at det angriper kroppen det er satt til å forsvare.

Les et mer om de britiske funnene her

"
Powered by Labrador CMS