En tresker fotografert bakfra idet den tresker et jorde hvor det henger ledninger i ytterkanten av jordet.
Rådgiveren anbefaler maskinsamarbeid som et tiltak.

Er du blind for maskinkostnadene dine?

- Mange bønder har forholdsvis høye maskinkostnader, men likevel velger de å overse disse når de går over gardens kostnader. Bare de dyktigste bøndene har fullstendig oversikt over hvor store produksjonskostnader bruket har.

Publisert

Det gjelder nok flere næringer. Men mange bønder har problemer med å vedstå seg de høye maskinkostandene. Det mener den svenske rådgiveren Lars-Göran Svensson fra LRF Konsult. Han har gått gjennom regnskapet til 500 bruk fra Skåne til Norrland.

– Bøndene elsker maskinene sine, men velge å lukke øynene for dem når regnskapets time kommer, sier  Lars-Göran.

Fire prosent bedret lønnsomhet

Svenssons konklusjon er klar: Den svenske gardbrukeren må bli en bedre bedriftsleder. Bare ved å forbedre pengeflyten med fire prosent av omsetninga, utgjør det 60 000 kroner mer til investeringer og privat uttak for et middels stort gardsbruk, skriver ATL.

– Altfor mange bønder driver ikke garden profesjonelt. De har jorder som ikke er lønnsomme og kjører flere mil for å bruke noen få dekar leid jord. Det er ikke uvanlig med transport av gjødsel, silo og korn på distanser mellom sju og ti kilometer mellom ulike driftsenheter, sier Svensson. 

Mange norske bønder vil nok kjenne seg igjen i den beskrivelsen.

Ikke fred maskinkostnadene

Kritikken går kort og godt ut på at det går med for mye tid og at det koster for mye å ligge på vegen når jordene befinner seg flere mil unna.

– Maskinkostnadene er ikke ”hellige”, men må bedømmes forretningsmessig akkurat som de andre kostnadene på garden. Mye skyldes nok tradisjon og inngrodd mønster, tror rådgiveren.

Svensson råder istedet til økt maskinsamvirke: La en nabo som bor nærmere leiejorda di, ta seg av den. Men kanskje bedre: Kjøp eller lei jord som ligger litt bedre til i forhold til egen gard. Akkurat det siste kan nok være enklere sagt enn gjort.

Powered by Labrador CMS