Timoteiplansje

Timotei: Fortsatt kongen på haugen

Timotei inngår i de fleste frøblandinger. Ingen gjør timotei rangen stridig som den mest populære grasarten i Norge. Bare i strøk med milde vintre kan den kjenne pusten fra raigras og raisvingel i nakken.

Publisert

Sterk kvartett: Tor Lunnan fremst. Bak to andre foredragsholdere under temaet "Grovfôr" på Bioforsk-konferansen: Margarita Novoa-Garrido (med mikrofon) og Liv Østrem. Til venstre: Håvard Steinshamn. Alle ansatt i Bioforsk.

– Det er først og fremst vinterherdigheten som har gitt timoteien den posisjonen den har i dag. Vi har godt tilpasset sortsmateriale om høver til dyrking over hele landet – med hardføre sorter som greier vintre både i Nord-Norge og i fjellene i Sør-Norge. Slik begynte Tor Lunnan, Bioforsk Aust Løken sin ”forsvarstale” for timotei under Bioforsk-konferansen i Sarpsborg. Sjøl om foredraget hans hadde et spørsmålstegn heftet ved seg, ”Skal timoteien framleis vera dominerande i engfrøblandingane våre?”, endte han opp med et unisont ”ja!” på spørsmålet.

En partner til å stole på

Det er enda flere grunner til timoteihegemoniet: Rask etablering og sikkert gjenlegg. Timotei er en god partner i frøblandinger uten å være dominerende. Sammen med engsvingel, engrapp og kløver utgjør timotei en fleksibel frøblanding. Timotei er dessuten grei til frøavl.

Små lyter

– Den er yterik, men ikke best i klassen. Vårveksten er rask og tidlig. Gjenveksten er sein, men god hos mer sørlige sorter. Timotei er stråstiv og kan dermed høstes seint. Den scorer bra på to høstinger, men dabber noe av på den tredje. Fiberinnholdet er høgt, mens innholdet av lettløselige karbohydrater er lågere enn hos engsvingel og raigras. Det samme gjelder mineralinnholdet. Lågt innhold av kalium kan ofte være en fordel, men ikke av fosfor, svovel og natrium.

Slik forsøker Lunnan å moderere sin hyllest til timoteien.

Klare ulemper

Men vår mann er heller ikke redd for å gå ut med de to største svakhetene ved timoteien:

– Den har dårlig varighet og går lett ut ved hyppig høsting og intensiv beiting. Timotei er åpen i bånn, slik at ugraset slipper lett til. Men dette unngår du i blandinger med engsvingel og engrapp, som demper denne effekten.

Troner på toppen

Avslutningsvis konkluderer Lunnan med at timoteien vil holds sin sterke posisjon framover. Bruken av raisvingel kan øke med mer hardføre sorter. Flerårig raigras spås også framgang. Det betinger mildere vintre som vil gi sikrere overvintring. I tørre innlandsstrøk vil bladfaks fremdeles bli brukt litt. Hundegras er også aktuelt.

Disse selges det mest av:

Timotei (50%)

Engsvingel (20%)

Flerårig raigras (10%)

Engrapp

Kløver

Powered by Labrador CMS