Barkebiller
Barkebiller

Færre barkbiller

En våt og kjølig sommer ga færre barkbiller over hele landet. Det er kun Hedmark som har økning.

Publisert

Færre enn før. Foto: Norsk institutt for skog og landskap.

Etter en økning av barkbillenivået over flere år viser overvåkingen for 2010 en gjennom­gående nedgang for hele landet. Dette kan trolig forklares med en våtere og kjøligere sesong enn i de foregående årene.

Hedmark skiller seg ut som eneste fylke med en økning av barkbillenivået. Flyregistreringer viser forekomst av drepte trær i flere kommuner i dette fylket.

Situasjonen kan raskt endre seg hvis vi i fremtiden får store vindfellinger og varme og tørre sommere som kan utløse barkbilleutbrudd. Det foreslås å etablere en nasjonal beredskapsplan for å kunne være forberedt på en slik situasjon.

Bestandene av barkbiller i Norge overvåkes av Skog og landskap og skogbruksmyndighetene i 12 fylker, på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Hvert år fanges det biller i ca 500 feller og 100 kommuner. Helt siden 1979 har fangstresultatene vært et viktig grunnlag for å bedømme faren for angrep på skogen de kommende år, og for å øke vår kunnskap om hva som bestemmer variasjonen i billebestandene.

NTB Info/Norsk institutt for skog og landskap

Powered by Labrador CMS