Storfisk1
Storfisk1

4 millioner til innlandsfiske neste år

Landbruks- og matdepartementet utlyser fire millioner kroner innenfor Utviklingsprogram for innlandsfiske

Publisert

Fritidsfiske omfattes også av Utviklingsprogrammet. Foto: Karl Otto Aalerud.

Målet med programmet er å utvikle ny næringsvirksomhet på landbrukseiendommer som ledd i å nå politiske mål om bosetting i hele landet. Satsing på fisk er spesielt interessant fordi alle deler av landet har mulighet for å utvikle virksomheter basert på utnyttelse av denne ressursen, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Hvem kan søke?

Det er ingen begrensninger i hvem som kan søke om støtte fra programmet, men prosjekter som har forankring i virksomheter innenfor én av de tre innlandsfiskenæringene vil bli prioritert. Den relative fordelingen av midlene mellom fisketurisme, næringsfiske og innlandsoppdrett vil bli vurdert ut fra de søknadene som mottas.

Les mer om utviklingsprogrammet her

"
Powered by Labrador CMS