Ku1
Ku1

Paratuberkulose påvist i Sogn og Fjordane

Veterinærinstituttet har bekreftet mistanke om paratuberkulose i en storfebesetning i Sogn og Fjordane.

Publisert

Det er første gang på sju år at det er påvist paratuberkulose hos storfe her i landet.

Prøvene ble tatt ut i forbindelse med avliving av ei seks år gammel ku som hadde magret av og hatt vedvarende diaré. Bakterien ble påvist i prøver fra tarm og lymfeknuter fra dyret. Dette er første gang siden 2003 at paratuberkulose er påvist hos norsk storfe.

Følges tett

Mattilsynets distriktskontor på stedet har lagt restriksjoner på besetninga i form av forbud mot kjøp, salg og flytting av dyr. Besetninga befinner seg i et område med paratuberkulose på geit, og nabobesetninger og kontaktbesetninger med den aktuelle garden følges opp med prøver fra både storfe og geit.

Ingen botemidler

Paratuberkulose er en kronisk tarmsjukdom hos drøvtyggere. I Norge gir denne sjukdommen først og fremst problemer hos geit. Sjukdommen utvikler seg svært langsomt og resulterer i avmagring, produksjonstap og redusert dyrevelferd. Det finnes ingen behandling for sjukdommen.

Forsker på raskere svar

Det er minimum fire måneders analysetid/dyrkningstid for å få påvist sjukdommen. Veterinærinstituttet har pågående forskning omkring paratuberkulose for å utvikle bedre diagnostiske metoder slik at sjukdommen kan påvises så snart som mulig etter infeksjonen.

Les mer om paratuberkulose her

"
Powered by Labrador CMS