JD 1510E_1
JD 1510E_1

Det hogges mer i norske skoger

I første kvartal i år økte avvirkninga med 14 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. I alt ble det hogd 2,27 millioner kubikkmeter.

Publisert

Endelig en lysning å spore i skogen. Foto: colourbox.com

Dette er positivt etter at avvirkninga i 2009 var den lågeste siden midten av 70-tallet, skriver Landbruks- og matdepartementet på hjemmesida si.

Bedre pris

Den økte avvirkninga skyldes i første rekke effekten av en positiv prisutvikling på tømmer som startet i fjor sommer. Det er særlig sagtømmerprisen på gran og furu som har økt med over 20 prosent siden mai 2009.

Større etterspørsel

Økningen i første kvartal 2010 er sannsynlig en følge av at tømmerkjøperne etterspør mer tømmer og at prisene har økt. I tillegg har det vært en stabil vinter med gode forhold for skogsdrift.

Se mer statistikk her

"
Powered by Labrador CMS