sau 2
sau 2

Går døden i møte med \"frakken\" på

På Norturas anlegg på Gol er sauer og lam klipt etter avliving. Dette gir bedre kjøttkvalitet, mindre stress for dyret, bedre hygiene og bedre økonomi.  

Publisert

- Det nye er at vi klipper først etter at dyret er avlivet. Det skjer i sjølve produksjonslinjen, noe som både er mer hygienisk og sparer dyra for stress og ubehag, sier fabrikksjef Torleif Bjella ved Nortura Gol, som har testet den nye metoden.

Bedre kjøttkvalitetI åra etter e.coli-saken er de aller fleste dyra klippet på slakteriet, like før slakting.

- Dette medfører handtering som kan gjøre en del stresset og urolige. Ubehaget forsvinner med den nye metoden. Det kan også slå positivt ut for kjøttkvaliteten, sier Bjella.

Gol går foran Nortura Gol gjennomførte i fjor et vellykket pionerprosjekt med klipping etter avliving. Dyra gikk rett fra bil og inn til bedøving, fortsatt med ulla på. Fra i år skjer all produksjon på denne måten.

Sparer penger Ved fabrikken på Gol gir kombinasjonen av ny teknologi og nye rutiner innsparinger på opp mot 1,5 millioner kroner årlig.

- Hvis alle Norturas småfeslakterier følger etter, vil det kunne gi en innsparing på rundt 15 millioner, sier Bjella.

Bedre dyrevelferd Eksperter på dyrevelferd er positive til de nye rutinene.

- Forutsatt at klippinga gjøres etter god bedøving og avblødning, er det god grunn til å mene at dette er bra for dyra, sier spesialveterinær Elisiv Tolo i Animalia, som er et av landets ledende fag- og utviklingsmiljøer innen kjøttproduksjon.

Norge først ute Tolo kjenner ikke til at metoden er prøvd andre steder i verden og synes det er spennende at en slik utvikling starter i Norge.

- Handtering som innebærer nærkontakt stresser dyra. Å bli snudd på ryggen for å klippes er utvilsomt en belastning. Det fører til raskere puls og høgere kortisonverdier. Det er ikke sikkert klipping etter avliving passer over alt, men det er veldig bra at vi nå høster erfaringer med det.

Kilde: Newswire på oppdrag fra Nortura.

Powered by Labrador CMS