Ask, askeskuddsjuken
Ask, askeskuddsjuken

Askeskuddsjuken brer seg over hele Sør-Norge

Foreløpige registreringer viser at det er en dramatisk økning i angrep av askeskuddsoppen over store deler av Sørlandet og Østlandet. Hovedsymptomet ved denne sjukdommen er at skudd på trærne visner og dør.

Publisert

Ask med glissen krone grunnet askeskuddsjuken.

Foto: Halvor Solheim

Skog og landskap (Norsk institutt for skog og landskap) har vært på befaringer i flere områder. I Follo, Vestfold og Grenland er det en betydelig utvikling av sjukdommen. Det er mange trær som er angrepet, og på hvert enkelt tre er det i 2009 mange angrepne skudd. Dette gjelder både store og små trær, og om trærne står i skog eller i parker.

Frykter for askaAngrepene av askeskuddsjuke ser svært ille ut, og det er grunn til å frykte for askas videre skjebne. Ved ytterkanten av utbredelsen mot vest, i Flekkefjord, kunne Skog og landskap i 2008 bare observere noen få angrepne trær med ett eller to angrepne skudd. I 2009 var det svært store angrep også der. Potensialet for videre spredning mot Vestlandet synes derfor stort.

Begynte i Polen

Sjukdommen ble først oppdaget midt på 1990-tallet i Polen og like etter i Litauen. Deretter har den spredd seg til store deler av Nord-Europa og sentrale deler av Europa.

Les mer om sjukdommen her

"
Powered by Labrador CMS