Støl 1

Oppland troner øverst på stølstoppen

Oppland er med sine 470 aktive setrer det desidert største stølsfylket i landet. I hele 23 av fylkets 26 kommuner er det liv på setervollen.

Publisert

I 2008 fordelte Fylkesmannen 720 000 kroner på 11 stølsprosjekter i Oppland. Landbruks- og matdepartementet har øremerka 10 millioner kroner over en 5-årsperiode (fra 2006-2010) til gjennomføring av et stølsprosjekt i Oppland, Hedmark og Møre og Romsdal. Midlene skal fremme støling som kulturbærer, reiselivsprodukt og merkevare for å styrke næringsgrunnlag, sysselsetting og bomiljø. Målet med midlene er å styrke garder med aktiv stølsdrift og å legge til rette for næringsutvikling i samband med støling.

Powered by Labrador CMS