brann 1

Er brannsvarslingsanlegget på plass - og virker det?

Mattilsynet vil gjerne minne næringa om at alle driftsbygninger der det holdes mer enn 30 storfe skal ha et tilfredsstillende brannvarslingssystem. Med de mange fjøsbrannene i Norge, burde det ikke være vanskelig å få gehør for et slikt budskap.

Publisert

Retningslinjene for hold av storfe anbefaler at det benyttes FG-godkjent anlegg (det vil si anlegg godkjent av forsikringsselskapenes godkjennelsesnemnd). Kravet om brannsikring trådte i kraft for over to år sida, den 1. januar 2007 for å være helt nøyaktig.

El-anlegg brannårsak nr. 1

Elektriske installasjoner og utstyr er de vanligste årsakene til branntilløp i husdyrrom og driftsbygninger. Det konkluderer Landbrukets brannvernkomité i en undersøkelse om brannalarmanlegg fra 2008.

Jevnlig kontroll med anlegg

Dette gjenspeiles også i forskrift om velferd for produksjonsdyr og retningslinjene for hold av storfe, der det stilles krav om faglig kontroll av elektriske anlegg minimum hvert tredje år, og ellers vedlikehold og nødvendig reinhold for å unngå overoppheting av for eksempel viftemotorer.

Brannmur gir deg dyrebar tid

Brannen i et grisefjøs i Verdal i helga viste med all tydelighet hvor viktig brannmur er. Takket være denne ble rundt hundre griser reddet ut i nevnte brann. Det tilsier at alle nye driftsbygninger som oppføres bør seksjoneres.

Gris innlemmes i det gode selskap

Det er paradoksale er at gris er det eneste dyreslaget som ikke omfattes av regelverket om påbudt brannvarslingsanlegg.

- Etter det jeg vet vil et regelverk for gris foreligge rundt 1. juli. Sjøl om gris for øyeblikket ikke omfattes av retningslinjene som gjelder for alt anna dyrehold, sier det seg sjøl at de fleste griseprodusenter likevel har varslingsanlegg, understreker seniorrådgiver Rolf Horntvedt i Mattilsynet, seksjon landdyr og dyrehelsepersonell.

Se mer om brannforebyggende arbeid her

"
Powered by Labrador CMS