Scania tømmerbil
Scania tømmerbil

Færre skogsbilveger

I 2007 ble det ferdigstilt 58 kilometer nye skogsbilveier, og 196 kilometer ble ombygd eller omlagt. Det er en nedgang på henholdsvis 10 og 25 kilometer fra året før.

Publisert

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det med få unntak vært en årlig nedgang i byggingen av skogsbilveier siden begynnelsen av 1990-årene.

Mest i Sogn og Fjordane og Hordaland

Sogn og Fjordane og Hordaland er de to fylkene hvor det ble bygd flest kilometer nye skogsbilveier. Her ble det ferdigstilt henholdsvis ti og ni kilometer nybygd vei. I skogfylket Hedmark derimot ble det nesten ikke bygd nye skogsbilveier i 2007.

Kostnader

Totalt ble det bygd og ombygd skogsveier for 84 millioner kroner i 2007. Offentlige tilskudd dekket 26 millioner kroner av kostnadene. De gjennomsnittlige anleggskostnadene per meter skogsbilvei var 247 kroner. Vinterbil- og traktorveier kostet i gjennomsnitt 75 kroner per meter.

Vinterbil- og traktorveier

Vinterbil- og traktorveier har en lavere standard enn skogsbilveiene, og bygges ofte i forbindelse med enkeltstående drifter for å transportere ut tømmeret. Av slike veier ble det bygd 209 kilometer med nye veier og 79 kilometer ble omlagt eller ombygd. Dette var noe mindre nybygging, men litt mer ombygging enn i 2006.

Skogsbilveinettet

Selv om det bygges få nye skogsbilveier, er veinettet i norske skoger likevel svært omfattende. Per 1. januar 2006 var det registrert 48 400 kilometer med skogsbilveier. Til sammenligning er det om lag 93 000 kilometer med offentlige veier i landet.

Powered by Labrador CMS