korn i solnedgang c
korn i solnedgang c

Er økokornbonden en sjølpiner?

Bønder som velger å satse på økologisk korn, velger ikke enkleste vei. Sammenliknet med konvensjonelt dyrket korn utsetter de seg for flere utfordringer.

Publisert

- De kan blant annet få problemer med å levere kornet, sier Finn Grimsrud. 

Han er prosjektleder for det nystartede prosjektet Fellesløft for norsk økologisk matkorn og for prosjektet Økokorn Oslo og Akershus, som avsluttes nå. 

27. februar inviterer han til temadag på Matforsk med tittelen Økologisk korn skyter fart

Etterspørsel og produksjon av økologiske varer

Mange faktorer påvirker avlingene, som skadedyr, sjukdommer og klima. Ikke at dette er problemer ene og alene for økologiske korndyrkere, men utfordringene for den økologiske produsenten stopper ikke der. 

- Økologisk dyrket korn har vært vanskeligere å få levert. Det er vanskelig å få etterspørsel og produksjon til å gå hand i hand, og det hender at produsentene ikke får levert varene som økologisk, fordi avlingene er for gode eller etterspørselen er for liten. Nå er imidlertid etterspørselen større enn produksjonen, sier Grimsrud.

Nøkkelen til økologisk landbruk

Samtidig er økologisk dyrket korn en nødvendighet for annen økologisk produksjon.

- De som leverer mjølk og kjøtt trenger økologisk dyrket korn for å kunne stemple varene sine som økologiske. Hvor mye av dette kornet kjøpes i utlandet, og hvor mye har vi mulighet til å produsere i Norge, er spørsmål vi skal diskutere, sier Grimsrud. 

Powered by Labrador CMS