Hvilke plikter og rettigheter har du når det kommer til private veier? Foto: Yay Images

Hendig oppslagsverk om private veier

Hvem har rett til å ferdes på veien din, og hva skal til for at du kan kreve inn bompenger? Ei ny bok gir svarene.

Publisert

«Private veier – et uanmodet fellesskap» er ei grundig og nyttig håndbok som kan være grei å ha i bokhylla for alle som har befatning med private veier.

Kostnad og erstatning

Har du noen gang lurt på om du kan forby bruk av hester på den private grusveien din? Eller om du som veieier kan pålegges å sette opp veibelysning langs en privat vei?

Forfatter Erik Gauer tar sikte på å avklare alle slike rettsforhold knyttet til private veier. Han tar her for seg alt fra ferdselsrett og bompenger på private veier til felles drift, kostnadsfordelinger og erstatningsplikt.

Hva er en privat vei?

Og hva er egentlig en privat vei? I veiloven er en privat vei kort og godt definert som alle gater og veier som ikke er offentlige. Men svaret kan være litt mer omfattende enn som så. Og det kan være langt mer enn du kanskje tror som kan regnes som en privat vei.

– En isvei over vann eller på elv i frostsesongen, med anlegg for overgang fra fast grunn til isbane, kan være privat vei så god som noen, skriver Erik Gauer i boka.

Han mener at et stikkord å holde seg til er om anlegget er ment til ferdsel eller ikke. Du kan lese mer om dette og de andre temaene i boka.

Lang erfaring fra feltet

Gauer er jurist med erfaring både som kontorsjef i Vegdirektoratet og fra privat praksis. Han har også deltatt i revisjonen av kapittelet om private veier i veglova. Nå har han altså også skrevet bok om temaet.

«Private veier – et uanmodet fellesskap» er utgitt på Cappelen Damm Akademisk.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS