Det er mindre sjanse for å treffe elg på vegen under elgjakta enn ellers i året. Foto: colourbox.com
Det er mindre sjanse for å treffe elg på vegen under elgjakta enn ellers i året. Foto: colourbox.com

Avliver elg-myte under jakta

Det er ikke større risiko for å kjøre på en elg under jakta enn ellers i året, snarere tvert om.

Publisert

Vi har alltid hørt at vi som bilister skal være ekstra oppmerksomme på elg under jakta fordi de blir skremt ut på vegene av jegerne. Det stemmer ikke, avslører en ny svensk studie som forskning.no gjengir. SLU (det svenske landbruksuniversitet) har i 10 år hatt et GPS-halsbånd på 172 elg for å se hvordan de beveger seg og om de har krysset veger.

Det er sex som lokker

Det er riktig at elgen rører mer på seg om høsten, særlig elgoksene. Disse beveger seg markant mer fra midten av september og til begynnelsen av oktober. Men det skyldes ikke jegerne. Det handler heller om brunst. Den økte aktiviteten til elgoksen kan forklares med at den er på leit etter ei brunstig ku å pare seg med.

Elgens paringstid er mellom slutten av september og litt inn i oktober. De begynner å pare seg litt tidligere sør i Norge og Sverige enn lenger nord. Den perioden da oksene var mest på vandring hadde elgjakta i Sør-Sverige ikke startet, skriver

Elgoksen er distre og vimsete

Erling Johan Solberg, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) er ikke overrasket over svenskenes funn. Han kan fortelle at elgens brunstperiode er på topp 1. oktober.

– En okse på vandring i brunstperioden er vimsete og naiv. Den er opptatt av helt andre ting enn å se etter farer. Elgkua derimot er utstyrt med et mer skeptisk og forsiktig sinnelag, noe som kan ha sammenheng med at hun ofte har en kalv å passe på, sier Solberg til forskning.no

Elg i solnedgang

Data som NINA har samlet inn bekrefter også at det ikke er flere elgpåkjørsler under jakta. Tvert imot. Når det er færre påkjørsler kan det forklares med at 25 prosent av elgbestanden skytes under jakta.

Ifølge Transportøkonomisk institutt er det flest elgpåkjørsler i vintermånedene med snø og lave temperaturer. Når det er mye snø, oppholder elgen seg gjerne nær vegene hvor det er mindre snø og bedre beitemuligheter. Om vinteren er det dessuten vanskeligere å få øye på dyrene.

Det er særlig i de første timene etter solnedgang at de fleste ulykkene skjer.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS