Dexter-rasen er liten og hardfør med lang levetid. Foto: colourbox.com

Dexter er kurasen for mindre bruk

Den er liten, en god fôrutnytter, har lang levetid, er hardfør og kan gå ute hele året. En ideell rase for småbrukere?

Publisert

Dexter har kanskje levd litt i skyggen av de større kvegrasene, men flere har fått øynene opp for denne minste britiske rasen hvor ei ku veier ca. 300 kilo og har en skulderhøyde på 90-110 cm.

For å bli litt bedre kjent med denne rasen, siterer vi fra hjemmesida til tyr.no

Effektiv fôrutnytter

Fjellrasen har sin opprinnelse sørvest i Irland. Den finnes i tre fargevarianter hvor svart er dominerende, men den finnes også i rødt og blakk. 

Dyrene er effektive matforedlere når vi ser mjølke- og kjøttproduksjonen i forhold til fôrinntaket. På grunn av størrelsen er melkeytelsen selvsagt mindre enn større raser, men til gjengjeld kan du holde to kyr av Dexter-rasen på samme området som én av de større rasene.

Kan fostre opp to kalver

Dexter er ei flerbruksku som både kan holdes om melkeku og ammeku. Gjennomsnittlig melkeytelse er 2300 liter per laktasjon.

Ei ku brukt som ammedyr vil kunne fostre opp egen kalv og i tillegg en større kommersiell fosterkalv, og begge kalvene vil gjøre det bra.

Mye kjøtt, lite bein

Rasen vokser fort og har et marmorert kjøtt av godt smak og kvalitet. En Dexter oksekalv som bare fôres med grovfôr kan slaktes ved 18 -24 måneders alder med en gjennomsnittlig levende vekt på omlag 350 kilo. På grunn av rasens gunstige forhold mellom kjøtt og beinvekt, kan du oppnå en utnyttelsesgrad på 56 prosent.

Voksne Dexter-kyr kan med hell krysses med de fleste raser.

Problemfri kalving

Kvigene kan bedekkes ved 15 - 18 måneders alder. Dexter er kjent for sin lange levetid og kan regelmessig avles på i 14 år eller lenger. Problemer ved kalvingen er sjeldne, og kalvene er rask på beina, fulle av liv, og med et livlig og nysgjerrig temperament.

Rasens evne til å tilpasse seg forskjellige ekstreme klimatiske forhold og forskjellige driftsformer har gjort den populær over store deler av verden. Den har etablert seg i USA og Sør- Afrika, men også i Canada, Jamaica, Argentina, Kenya, Zimbabwe, Italia, Belgia, Danmark, Tyskland, Australia og New Zealand. Flere av disse landene har nå sine egne raseorganisasjoner, også Norge.

Powered by Labrador CMS