Illustrasjonsbildet er fra Eidsberg i Østfold
Illustrasjonsbildet er fra Eidsberg i Østfold

Gjennomsnittsbruket er på 234 dekar

I 2015 hadde gjennomsnittsbruket i Norge et jordbruksareal på 234 dekar. Leiejorda utgjorde 44 prosent.

Publisert

Samla areal i Norge er 324 millioner dekar. Av dette er 3,2 prosent dyrkajord. Økologisk produksjon legger beslag på 4,5 prosent av arealet. Fra 2001 til 2015 gikk jordbruksarealet ned med seks prosent.

Årslønna for bonden i 2015 var 329 900 kroner – en økning på 16,2 prosent fra 2014, men fortsatt 100 000 kroner lavere enn industriarbeideren.

I 2015 var det 42 000 driftsenheter i jordbruket.

Tallet på mjølkekyr var 228 300 i 2015 og mjølkeproduksjonen var på 1,6 millioner tonn. I 1980 var produksjonen to millioner tonn.

Disse og flere tall finner du i NIBIO-publikasjonen «Utsyn over norsk landbruk», som utgis ved hvert årsskifte. Her finner du ulike statistiske kilder som gir deg et overblikk over status og utviklingstendenser i landbruket.

Hos NIBIO kan du se flere tall og laste ned hele publikasjonen

Powered by Labrador CMS