Vi fyrte litt mindre i 2016 enn året før. Foto: colourbox.com

Vi bruker 170 kg ved hver

Hver nordmann fyrte opp 170 kilo ved i løpet av 2016. Det var en liten nedgang sammenliknet med året før.

Publisert

Forbruket av ved per person er størst i Oppland og Telemark. I snitt brukte hver innbygger i disse to fylkene i overkant av 300 kilo hver i fjor, noe som tilsvarer 15 sekker eller 60 liter. Minst er forbruket av ved i Akershus og Oslo, hvor det ble bruk henholdsvis 130 og 40 kilo ved per hode, kan Statistisk sentralbyrå melde.

Mindre vedfyring i boliger

I 2016 ble det brent 1,1 millioner ved i Norge, noe som er en liten nedgang fra 2015. Det ble brent 0,9 millioner tonn i boliger og 0,2 millioner tonn i fritidsboliger. Vedforbruket i fritidsboliger utgjorde 21 prosent av det totale forbruket. Tallene viser også at det ble brent om lag 30 000 tonn mindre ved i boliger i 2016.

Nye ovner i flertall

Av landets 2,3 millioner husholdninger fyrte omtrent halvparten med ved i boligene sine i fjor. 60 prosent av alle boliger som fyret med ved hadde ovner med ny teknologi. Disse er mer energieffektive og slipper ut mindre svevestøv.

Mengden ved brent i ovner med gammel teknologi er redusert fra 1,3 millioner tonn i 1998 til 0,3 millioner tonn i 2016. Dette er en nedgang på 76 prosent.

Fyrer mest på landet

Det overrasker nok ingen at det blir fyrt mer med ved på landet enn i byene. I en husholdning i spredtbygd strøk hvor det ble fyrt med ved, ble det i gjennomsnitt brukt 1 160 kg. I tettbygde strøk med mer enn 100 000 innbyggere er det tilsvarende tallet 360 kg.

Powered by Labrador CMS