Trøndelag står for 20 prosent av Norges mjølkeproduksjon. Foto: colourbox.com
Trøndelag står for 20 prosent av Norges mjølkeproduksjon. Foto: colourbox.com

Trønder-landbruket undervurdert?

Alle er ikke klar over at Trønderfylkene står for 20 prosent av Norges landbruksproduksjon og har om lag en sjettedel av jordbruksarealet.

Publisert

Av og til kan det virke som om landbruket i de to Trønderfylkene går under radaren hos de fleste. Ofte er det flatbygdene på Østlandet og Rogaland som kommer opp når vi skal beskrive kraftsentrene i norsk landbruk. Heretter må Trøndelag også nevnes i samme åndedrag, viser Arealbarometeret som NIBIO har utarbeidet på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Målet med barometeret er å kartlegge landbruksressursene i Norge, for dermed å danne et bedre beslutningsgrunnlag for arealplanlegging, konsekvensutredninger og for ulike tilskuddsordninger.

Jorda for det meste fulldyrka

Et slikt Arealbarometer er utarbeidet for alle fylkene og når det gjelder de to Trønder-fylkene, disponerer de til sammen 1 750 000 dekar jordbruksareal, hvor mesteparten er fulldyrka. Dette utgjør 16 prosent av alt jordbruksareal i landet.

Mjølkeproduksjonen er ryggraden

Grovfôrbasert husdyrproduksjon er livsnerven i Trøndelagsjordbruket og hele 20 prosent av Norges mjølkeproduksjon skjer her. Verdien av mjølkeproduksjonen utgjør 1,7 milliarder kroner.

For ikke å glemme kornproduksjonen

Regionen har også en betydelig kornproduksjon. Hele 22 og 35 prosent av arealene som er i drift i Sør- og Nord-Trøndelag blir brukt til å dyrke korn.

Lokalmat og fjellandbruk

Trønder-landbruket er svært variert og er representert innen de fleste produksjoner. Bruksstørrelsene er også spredd over hele fjøla. Fylkene har mer enn 200 småskala matprodusenter, som står for en verdiskapning på 120 millioner kroner.

Fjellandbruket er i vinden og har på sin måte bidratt til optimismen i regionen og skapt nye arbeidsplasser.

Gå inn og sjekk ditt eget fylke i Arealbarometeret

Powered by Labrador CMS