Norsk skog legger på seg mer enn vi klarer å avvirke med det resultat at andelen gammelskog øker. Illustrasjon: colourbox.com
Norsk skog legger på seg mer enn vi klarer å avvirke med det resultat at andelen gammelskog øker. Illustrasjon: colourbox.com

Enorm tilvekst i norske skoger

Den årlige tilveksten i skogen ligger nå på 26,1 millioner kubikkmeter. Det er det høyeste tallet som noen gang er beregnet.

Publisert

Etter en økning på 26 prosent de siste 10 årene står det nå tømmer tilsvarende 942 millioner kubikkmeter trevirke i skogene våre, skriver Statistisk sentralbyrå.

Barskogen står for den største tilveksten

Ser vi utelukkende på det produktive skogarealet, viser beregninger fra Landsskogtakseringen for takseringsperioden 2011-2015 at det dreier seg om 840 millioner kubikkmeter trevirke. Den årlige tilveksten i den produktive skogen var på 24,1 millioner kubikkmeter. Av det utgjorde tilveksten i barskog 18,8 millioner kubikkmeter.

Gran dominerer fortsatt

Sjøl om volumet av lauvskogen har økt med over 45 prosent de siste ti årene, er det granskogen som har stått for den største volumøkningen. De siste takstresultatene viser at grana fortsatt er det vanligste treslaget og utgjør 44 prosent av det stående tømmervolumet. Deretter følger furua med 31 prosent, mens lauvskogen utgjør 25 prosent av volumet.

En fjerdedel av landet er produktiv skog

I alt er det beregnet at det produktive skogarealet utgjør litt over 83 000 kvadratkilometer. Dette utgjør over en fjerdedel av landarealet. Vernet produktiv skog er ikke tatt med her. I tillegg er det nesten 57 000 kvadratkilometer uproduktiv skog og annet trebevokst areal.

Mer og mer hogstmoden skog

For hele landet sett under ett utgjorde arealet av eldre hogstmoden skog 41 prosent av den produktive skogen i siste takseringsperiode. For 10 år siden var denne andelen 36 prosent. Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark har i gjennomsnitt 32 prosent eldre hogstmoden skog og er den regionen med den minste andelen.

Mye død ved

På landsbasis er det registrert liggende, død ved på 16 prosent av det produktive skogarealet, som er en liten økning fra tidligere registreringer. Telemark, Agder-fylkene og Tøndelags-fylkene hadde størst andel skog med liggende død ved, mens Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark hadde minst.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS