Framgang for alle kjøttslagene i 2017 - med unntak av svin. Illustrasjon: colourbox.comekjøtt. Illust
Framgang for alle kjøttslagene i 2017 - med unntak av svin. Illustrasjon: colourbox.comekjøtt. Illust

Ny kjøttrekord i 2017

Aldri har det vært produsert mer kjøtt i Norge enn i fjor: 351 300 tonn.

Publisert

Den samla kjøttproduksjonen økte med to prosent fra 2016 til 2017. Av den totale kjøttproduksjonen på 351 300 tonn utgjorde svin 39 prosent, fjørfe 29 prosent, storfe 24 prosent og sau åtte prosent.

Det var vekst for alle kjøttslaga – med unntak av svinekjøtt. Rogaland er fortsatt landets største kjøttfylke, skriver Statistisk sentralbyrå.

Svinekjøtt

Det ble produsert 137 250 tonn svinekjøtt i fjor, noe som er en nedgang på 0,3 prosent siden 2017. 29 prosent av svineproduksjonen skjer i Rogaland. På de neste plassene følger Nord-Trøndelag og Hedmark med hver 14 prosent. Østfold, Oppland og Vestfold sto hver for seg for sju prosent.

Fjørfekjøtt

Fjørfeproduksjonen økte med tre prosent i 2017 til 101 000 tonn. 90 prosent av produksjonen skjer i de fem fylkene Rogaland, Østfold, Hedmark. Nord- og Sør-Trøndelag. Rogaland hadde den største andelen med 28 prosent, mens Østfold og Hedmark stor for henholdsvis 18 og 16 prosent.

Storfekjøtt

Av i alt 85 200 tonn storfekjøtt ble 17 prosent produsert i Rogaland. På de neste plassene fulgte Oppland og Nord-Trøndelag, hver med 16 prosent.

Sauekjøtt

Saueproduksjonen økte med 1 500 tonn til 27 000 tonn i 2017. En femdel av produksjonen stammer fra Rogaland, mens 13 prosent kom fra Oppland. Fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Nordland hadde hver ni prosent av saueproduksjonen.

Powered by Labrador CMS