Sjansene er store for at vi dukker under 40 000 bruk når status for 2018 gjøres opp. Illustrasjonsfoto: colourbox.com
Sjansene er store for at vi dukker under 40 000 bruk når status for 2018 gjøres opp. Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Farvel til 40 000 bruk?

I 2017 var det 40 338 jordbruksbedrifter i Norge, viser tall fra SSB. Når tallene for 2018 foreligger, er vi sannsynligvis for første gang under 40 000 bruk.

Publisert

I 2005 var det 53 003 gardsbruk i Norge. Ser vi bort fra de to første årene etter 2005, har nedgangen i antall bruk rundt regnet ligget rundt tusen i året. Ved utgangen av dette året, har vi etter alle solemerker å dømme krøpet under den magiske 40 000-grensa.

Jord

De siste tallene fra Statistisk Sentralbyrå gir en god oversikt over strukturen i jordbruket. De viser at av de 40 338 brukene i 2017 er 38 273 av dem drevet av en personlig eier. De resterende 2065 er enten ansvarlige selskap (1467) eller aksjeselskap (598). Til sammen dyrker brukene 9 851 116 dekar jord. Av dette følger at hvert bruk i snitt dyrker 244,2 dekar.

Det er 12 159 bruk under 100 dekar. Av bruk mellom 100 og 199 dekar er det 10 6539. I intervallet 200-299 dekar finnes det 6776 bruk. Fra 300-499 dekar er tallet 6280. Det er 4470 bruk over 500 dekar.

Produksjon

Det er dyr på litt over 30 000 av de 40 338 brukene. 12 764 har ku, 14 450 sau (over ett år), 2351 svin og 2118 høner.

10 955 bruk dyrker korn og oljevekster til modning. 1697 har potet. 31 508 bruk står oppført med eng til slått og beite.

Du kan se flere tall og statistikk for ditt fylke her


Dyretallet i Norge (2017):

Hest: 27 203

Mjølkeku: 219265

Ammeku: 93 689

Sau: 2 417 813

Geit: 65 564

Svin: 851 998

Høner: 4 379 911

Slaktekylling: 15 642 772

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS