Mattilsynet ber deg melde fra dersom du skulle oppdage sjuke hjortedyr. Foto: colourbox.com

Elg rammet av smittsom sjukdom

Den smittsomme dyresjukdommen Chronic Wasting Disease (CWD) er påvist hos en elg i Trøndelag.

Publisert

Sjukdommen ble for første gang påvist i Norge i april 2016, den gang på et reinsdyr. Nå altså på elg. Den smitta elgen ble avlivet 12. mai og sendt til obduksjon hos Veterinærinstituttet, melder Mattilsynet.

Kan ha vært her lenge

Vi kan berolige med at CWD smitter mellom dyr, men aldri til mennesker og den truer heller ikke mattryggheten.

-Det er lite kunnskap om denne sjukdommen i Norge, men vi er bekymret over å ha funnet nok et tilfelle så kort tid etter det første. Foreløpig er det for tidlig å si hvor utbredt dette er. Vi kan ha hatt den i Norge i lang tid uten å være klar over det, sier Karen Johanne Baalsrud, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

Forekommer i USA og Canada

Mattilsynet trapper nå opp overvåkningen av ville hjortedyr i samarbeid med Miljødirektoratet og Veterinærinstituttet. CWD er en sykdom som er utbredt i flere deler av USA og Canada. Det har aldri blitt rapportert om tilfeller av smitte til mennesker, verken fra dyr eller via mat.

Risikovurdering kommer i juni

I Norge er det siden 2004 undersøkt om lag 2000 prøver av tamme og ville hjortedyr uten at sjukdommen er funnet. Sjøl om sjukdommen ikke er farlig for mennesker, ønsker Mattilsynet i samarbeid med miljømyndighetene å skaffe bedre oversikt over hvor utbredt den er.

-Vi har også bedt Vitenskapskomiteen for Mattrygghet om en risikovurdering rundt denne sjukdommen. Sammen med rådene fra Veterinærinstituttet vil den danne grunnlaget for mulige tiltak fremover. Risikovurderingen er ventet i juni, framholder Baalsrud.

Si fra om du ser sjuke dyr

Mattilsynet ber alle som ferdes ute i naturen om å si fra til dem dersom de ser sjuke hjortedyr (hjort, rein, rådyr, dådyr og elg). Symptomer på sjukdommen er unormal oppførsel og avmagring. Hvis du kommer over dyrekadavre av samme dyrearter er det også fint om du varsler Mattilsynet på 22 40 00 00.


Chronic Wasting Disease (CWD) er en overførbar prionsjukdom som rammer sentralnervesystemet hos hjortedyr og forårsaker ødeleggelse av hjernevevet. Sjukdommen har en langsom utvikling og rammer først og fremst unge, voksne dyr. Den kjennetegnes bl.a. ved atferdsendringer, ukoordinerte bevegelser og vekttap, og ender alltid med døden.

(Kilde: Veterinærinstituttet)

Powered by Labrador CMS