Seminåret 2020 starter friskt for Aberdeen Angus  med en økning på 91 prosent i seminbruken i januar sett i forhold til samme måned i fjor. Foto:tyr.no
Seminåret 2020 starter friskt for Aberdeen Angus med en økning på 91 prosent i seminbruken i januar sett i forhold til samme måned i fjor. Foto:tyr.no

Aberdeen Angus dobler dosene

I januar ble det lagt in 808 doser med Angus-sæd mot 424 i samme måned i fjor. Den totale seminbruken for kjøttfe viser en økning på 23 prosent i januar.

Publisert

Aberdeen Angus øker semin-bruken med hele 91 prosent i årets første måned i forhold til fjorårets, skriver TYR på sine hjemmesider.

Charolais har også en pen økning i antall sæddoser fra 997 til 1265 (27%) og troner fortsatt øverst på seminstatistikken når det gjelder antall inseminerte doser. Simmental kan også vise til et oppsving på 30 prosent fra 303 til 393 doser.

For raser med mindre populasjoner vil vi oppleve store prosentvise svingninger i seminstatistikken. Det gjelder for eksempel en rase som Blonde d’Aquitaine. Den har økt antall doser fra 54 i januar i fjor til hele 124 i år, altså en prosentvis framgang på 122 prosent. Det er derfor viktig å ikke se seg blind på prosenten, men heller konsentrere seg om antall brukte doser, poengterer Tyr.

Se hele seminstatistikken fra TYR her

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS