Direktør Harald Lein og Ruralis håper å nå ut til et breiere publikum gjennom navneendringa. Foto: Ruralis
Direktør Harald Lein og Ruralis håper å nå ut til et breiere publikum gjennom navneendringa. Foto: Ruralis

Bygdeforskning heter nå Ruralis

Bygdeforskning skifter navn til Ruralis. Håpet er at navnebyttet skal åpne nye dører for å løfte bygder, lokalsamfunn og distrikt.

Publisert

– Ressursene, som skal danne grunnlaget for vår velferd etter oljealderen, finnes i stor grad i distriktene. Vi tror det er et stort uforløst potensial i distrikts-Norge, som vi ønsker å bidra med å realisere gjennom økt kunnskap om det rurale, forteller direktør ved Ruralis, Harald Lein, til forskning.no

Navnet var for snevert

Institusjonen mener sjøl at de har et breiere fokus enn hva dagens navn; Bygdeforskning, tilsier. Ved å endre navn ønsker man å nå nye brukere.

For Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning – skal forskningsområdene fortsatt være bygdesamfunn, lokalsamfunn, ressursforvaltning, distriktsnæringer, landbruk, næringsutvikling, verdikjedene for mat og kommunal- og regionalutvikling, blir vi beroliget med.

Tverrfaglighet i høysetet

– Navneendringa gjenspeiler at vi siden opprettelsen i 1982 har gått fra å fokusere på bygdesosiologi, til å bli et tverrfaglig forskningsinstitutt, som ser på et vidt spekter som berører det rurale. I dag har vi sosiologer, statsvitere, landbruks- og bedriftsøkonomer, sosialantropologer, geografer – alle med rural spisskompetansen, sier Lein avslutningsvis til forsning.no

Se den nye nettsida til Ruralis

Powered by Labrador CMS