Norske bønder investerer fortsatt flittig i automatiske mjølkesystemer.
Norske bønder investerer fortsatt flittig i automatiske mjølkesystemer.

Norge på robot-toppen i Norden

Mens antall besetninger med mjølkerobot går ned i Danmark og Sverige, fortsetter norske bønder å investere i automatiske mjølkesystemer (AMS).

Publisert

Norge har flest AMS-besetninger i Norden. Ved årsskiftet 2016/17 var det 1813 mjølkeroboter i 1726 norske besetninger. Det vil si 1,1 robot per besetning. Nå blir 40 prosent av norske kyr AMS-mjølket og 44,5 prosent av mjølka er henta ut med robot.

Fortsatt har Danmark flest roboter med 2153 stykker i 749 besetninger. Med andre ord 2,9 robot per besetning.

29 % av kyrne i Norden mjølkes med robot

Det er danske LandbrugsInfo som kan fortelle at 29 prosent av alle kyrne i Norden mjølkes med robot og at det står en robot i hvert femte fjøs i de nordiske landene. Eller sagt på en annen måte: en tredel av all mjølka i Norden er robot-mjølk. Det er tall fra de nordiske meierienes felles nettverk, NMSM, som viser dette. Her framgår det også at AMS-utviklinga i Danmark og Sverige er fallende, mens de øvrige nordiske landene fortsetter med å investere i robot.

1,6 robot per besetning i Norden

Ved siste årsskifte var det 7447 mjølkeroboter i Norden, plassert i 4629 besetninger. Det vil si 1,6 robot per besetning. På samme tidspunkt var det 23 377 mjølkeprodusenter i Norden. Dermed har knapt en femdel av besetningene AMS. Disse er besetningene er vesentlig større enn gjennomsnittsbesetningene og NMSM antar at 31 prosent av mjølka stammer fra AMS. Alt i alt produserte de nordiske landene 12,3 milliarder kilo mjølk i 2016 og at 3,8 milliarder kilo mjølk kom fra robot.

Powered by Labrador CMS