Det variable året

2016 er stadig godt framom fjoråret, men mai var uvanleg svak. Rekkefølgja er som i april: JD, MF, Valtra – og Fendt.

Publisert

Årets mai ligg dryge 100 traktorar under gjennomsnittet for mai siste 10 åra, og er årets nest svakaste månad.

I teten av tabellen er det rimeleg stabilt: John Deere er klart i tet, og Massey Ferguson ligg veldig stødig som nummer to. Valtra er også klar og tydeleg på sin tredjeplass, med god avstand både opp og ned.

Fjerdeplassen er som i april: Fendt. Den store vinnaren til no i år hadde eksakt like mange registreringar i mai som Valtra. Fendt er dermed no oppe på same nivå som etter 12 månader av 2011 eller 2012.

For A-K vil det seg ikkje enno. 140 blå og 68 raude er ganske tamt, og i sum har A-K maskiner like stor marknadsandel som New Holland tradisjonelt har hatt åleine. Trøysta er at begge ligg litt betre i løypa enn på same tid i fjor. Dei to er dessutan einaste merka med tosifra tal traktorar i pluss målt i fjor, forutan Fendt.

Totalmarknaden er 62 traktorar betre no enn på same tid i fjor. Siste 12 månadane er resultatet 3132 traktorar. Det er 467 dårlegare enn snittet for siste 10 åra, men 50 traktorar betre enn dei førre 12 månadane. Så det finst håp.

Powered by Labrador CMS