Purkeantallet må ned for å redusere svinekjøttproduksjonen. Foto: colorbox.com
Purkeantallet må ned for å redusere svinekjøttproduksjonen. Foto: colorbox.com

5 prosent av purkene må bort!

Svineprodusentene må redusere antall purker med minst fem prosent for å få bukt med overproduksjonen, sier Gustav Grøholt i Norsvin.

Publisert

Organisasjonssjefen i Norsvin er svært bekymret over markedssituasjonen for svinekjøttet og sier det er svært krevende for næringa.

– Hittil i år ligger det rekordstore 6343 tonn svinekjøtt på reguleringslager, og det forventes ytterligere 5400 tonn for mye neste år, forteller Gustav Grøholt på avlsorganisasjonens hjemmeside.

Det finnes noen lyspunkter…

Grøholt mener overproduksjonen bunner i den sterke effektivitetsutviklinga i næringa kombinert med at markedet stagnerer og enda verre: er fallende. I tillegg blir eksportmulighetene borte fra 2021.

Samtidig er organisasjonssjefen glad for at mange svineprodusenter har redusert seminen i sommer. De siste fire månedene viser en markant nedgang i semintallene. Men Grøholt er samtidig klar på at dugnaden må holde fram og at dette blant annet skjer ved at produsentene reduserer purkeantallet med minst fem prosent.

… men også mørke skyer

I slutten av august (uke 34) viste statistikken at produksjonen hittil i år hadde økt med to prosent, mens salget hadde gått ned med tre prosent sammenliknet med fjoråret. Så langt i år er markedsoverskuddet på 6159 tonn. Reguleringslageret er på hele 6343 tonn, sammenlignet med 1429 tonn på samme tidspunkt i fjor. 800 tonn er eksportert i henhold til WTO-kvota. Prisen ligger nå kr 1,47 under målprisen og det trekkes fortsatt kr 1,20 per kg i omsetningsavgift, skriver Norsvin.

Dugnaden fortsetter i 2019

For 2019 er det regnet med en nedgang i antall bedekninger med 3.5 posent, samtidig som effektivitetsøkningen er stipulert til 2 prosent, noe som skulle tilsi færre slakt. I beregningene legges det til grunn at de lave slaktevektene i 2018 videreføres.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS