Dispensasjon for flytende Sencor

Mattilsynet har nå gitt dispensasjon for flytende Sencor, etter at pulverformen gikk ut av produksjon i fjor.

Publisert

I mange år har det blitt brukt Sencor i form av pulver innen ugrasbekjemping i potet og gulrot. I fjor gikk denne ut av produksjon, og virkestoffet metribuzin er godkjent i EU fram til 31. juli 2021.

Det som var igjen på norske lagre ble derfor fort revet vekk, og mange står uten ugrasmiddel i potet som kan brukes etter at potetplanta har spirt. De andre alternativene, som Fenix, må brukes før plantene spirer. Om du da oppdager et større angrep av for eksempel meldestokk etter spiring, er det lite å gjøre med kjemi. Unntaket er Titus, men den er ikke like effektiv på blant annet meldestokk.

Norsk Landbruksrådgivning har nå fått tilslag på sin søknad om dispensasjon om Sencor i flytende form, kalt Sencor SC 600. Også dette middelet bør helst brukes før planta har spirt, men som med pulverpreparatet kan det også brukes fram til potetplanta er 5 centimeter. Det du må merke deg med dette middelet er at det fort kan tette filtre og dyser, og det må brukes et grovt filter på såkalt 50 mesh, ifølge etiketten. Dosering er inntil 35 ml/daa på potet og 17,5 ml/daa på gulrot per år. I potet kan dosa deles på to behandlinger, og i gulrot på fem behandlinger.

Dispensasjonen gjelder til 10. juli i potet og 14. juli i gulrot.

Powered by Labrador CMS